Salmene 83:2

Salmene 83:2 NB

Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del