Salmene 83:19

Salmene 83:19 NB

La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over all jorden!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del