Salmene 83:18

Salmene 83:18 NB

La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid, la dem bli vanæret og gå til grunne!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del