Salmene 83:13

Salmene 83:13 NB

disse som sier: Vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del