Salmene 82:8

Salmene 82:8 NB

Reis deg, Gud! Hold dom over jorden! For alle hedningene er din eiendom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del