Salmene 82:7

Salmene 82:7 NB

Men sannelig, som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del