Salmene 82:5

Salmene 82:5 NB

De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke. Alle jordens grunnvoller vakler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del