Salmene 82:3

Salmene 82:3 NB

Vern den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del