Salmene 82:2

Salmene 82:2 NB

Hvor lenge vil dere dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del