Salmene 79:7

Salmene 79:7 NB

For de har fortært Jakob og lagt hans bolig øde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del