Salmene 79:5

Salmene 79:5 NB

Hvor lenge, Herre? Vil du være vred for evig? Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ild?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del