Salmene 79:4

Salmene 79:4 NB

Vi er blitt til skam for våre naboer, til spott og hån for dem som er omkring oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del