Salmene 79:12

Salmene 79:12 NB

Gi våre naboer igjen sjufold i deres fang, for den hån som de har hånet deg med, Herre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del