Salmene 79:10

Salmene 79:10 NB

Hvorfor skal hedningene si: Hvor er deres Gud? La det skje for våre øyne og la det bli kjent blant hedningene at dine tjeneres blod som er utøst, blir hevnet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del