Salmene 79:1

Salmene 79:1 NB

En salme av Asaf. Gud! Hedninger har trengt inn i din arv. Ditt hellige tempel har de gjort urent. De har gjort Jerusalem til grushauger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del