Salmene 76:9

Salmene 76:9 NB

Fra himmelen lot du dom bli hørt. Jorden fryktet og ble stille
NB: Norsk Bibel 88/07
Del