Salmene 76:2

Salmene 76:2 NB

Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del