Salmene 76:1

Salmene 76:1 NB

Til sangmesteren. Med strengespill. En salme av Asaf. En sang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del