Salmene 66:8

Salmene 66:8 NB

Dere folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høy røst!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del