Salmene 66:5

Salmene 66:5 NB

Kom og se Guds gjerninger! Forferdelige er hans gjerninger mot menneskenes barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del