Salmene 66:19

Salmene 66:19 NB

Men Gud har sannelig hørt! Han har aktet på mitt bønnerop.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del