Salmene 66:14

Salmene 66:14 NB

det som kom over mine lepper, og som min munn talte da jeg var i nød.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del