Salmene 66:13

Salmene 66:13 NB

Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi deg det jeg har lovt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del