Salmene 66:11

Salmene 66:11 NB

Du førte oss inn i et garn, du la en tung bør på våre hofter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del