Salmene 63:8

Salmene 63:8 NB

For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 63:8