Salmene 62:3

Salmene 62:3 NB

Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del