Salmene 62:13

Salmene 62:13 NB

Herre, miskunnhet er hos deg, for du lønner enhver etter hans gjerning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del