Salmene 61:9

Salmene 61:9 NB

Så skal jeg evig lovsynge ditt navn, for at jeg kan innfri mine løfter dag etter dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del