Salmene 61:8

Salmene 61:8 NB

Til evig tid skal han trone for Guds åsyn. Sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del