Salmene 61:7

Salmene 61:7 NB

Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt etter slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del