Salmene 61:6

Salmene 61:6 NB

Du har jo hørt mine løfter, Gud, du har gitt meg arv med dem som frykter ditt navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del