Salmene 61:2

Salmene 61:2 NB

Hør mitt klagerop, Gud, gi akt på min bønn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del