Salmene 61:1

Salmene 61:1 NB

Til sangmesteren. Med strengespill. Av David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del