Salmene 60:9

Salmene 60:9 NB

Meg tilhører Gilead og meg tilhører Manasse. Efra’im er et vern for mitt hode, og Juda er min herskerstav.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 60:9