Salmene 60:8

Salmene 60:8 NB

Gud har talt i sin hellighet: Jeg vil fryde meg, jeg vil utskifte Sikem og måle opp Sukkots dal.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 60:8