Salmene 60:7

Salmene 60:7 NB

Hjelp oss nå med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker, må bli frelst.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 60:7