Salmene 60:5

Salmene 60:5 NB

Du har latt ditt folk se harde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi ravet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del