Salmene 60:4

Salmene 60:4 NB

Du har ristet jorden, du har fått den til å revne. Leg dens skade, for den vakler!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del