Salmene 60:3

Salmene 60:3 NB

Gud, du har forkastet oss, du har slått oss! Du var vred. Å, forny oss igjen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del