Salmene 60:2

Salmene 60:2 NB

da han var i strid med arameerne fra Mesopotamia og med arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del