Salmene 60:14

Salmene 60:14 NB

Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal tråkke ned våre fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del