Salmene 60:13

Salmene 60:13 NB

Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er forgjeves!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del