Salmene 60:10

Salmene 60:10 NB

Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko. Bryt ut i jubel over meg, Filisterland!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 60:10