Salmene 59:9

Salmene 59:9 NB

Men du, Herre, ler av dem, du spotter alle folkeslag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del