Salmene 59:3

Salmene 59:3 NB

Fri meg fra dem som gjør urett, og frels meg fra blodtørstige menn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del