Salmene 59:2

Salmene 59:2 NB

Fri meg fra mine fiender, min Gud! Vern meg mot dem som reiser seg mot meg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del