Salmene 59:15

Salmene 59:15 NB

De kommer igjen om kvelden, hyler som hunder og løper omkring i byen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del