Salmene 59:14

Salmene 59:14 NB

Gjør ende på dem i din vrede! Gjør ende på dem, så de ikke mer er til, så de kan kjenne at Gud er den som hersker i Jakob like til jordens ender. Sela.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del