Salmene 59:13

Salmene 59:13 NB

Ordene på deres lepper er synd i deres munn. La dem bli fanget i sitt overmot på grunn av den forbannelse og løgn som de fører i sin munn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del