Salmene 59:11

Salmene 59:11 NB

Min Gud vil møte meg med sin miskunnhet. Gud vil la meg se med glede på mine fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del